.

ibadah minggu 1


Hadirilah Ibadah Kaum Wanita

Setiap Hari : SELASA

Jam : 16.00 Wib

Melalui Keunikannya Wanita Berfungsi dan menjadi Teladan